Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
70th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 19.-20. 6. 2003  |  Brno     PDF (58 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 70. zasedání následující usnesení:

 1. ČKR konstatuje, že české vysoké školy výrazně pokročily ve své transformaci v duchu boloňského procesu. ČKR důrazně upozorňuje politickou reprezentaci a širokou veřejnost, že k dosažení konkurenceschopnosti českých vysokých škol v rámci Evropského vzdělávacího prostoru a Evropského výzkumného prostoru a k dalšímu postupu v transformaci je bezpodmínečně nutné navýšení finančních prostředků alespoň o 5,2 mld Kč.
 2. ČKR očekává, že závažné nedostatky v uvolňování přidělených finančních prostředků na rok 2003 budou vyřešeny co nejdříve tak, aby mohly být prostředky efektivně využity.
 3. Plénum ČKR zvolilo Předsednictvo ČKR na funkční období 1.8.2003-31.7.2004 v tomto složení:
  Předseda
  Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze
  Místopředsedové
  Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc., rektor Bankovního institutu, a.s., v Praze
  Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor Univerzity Pardubice
  Prof. Peter Toperczer, rektor Akademie múzických umění v Praze
  Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., rektor Českého vysokého učení technického v Praze

V Brně dne 20. června 2003

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedatop