Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
72nd Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 4.-5. 12. 2003  |  Uherské Hradiště     PDF (59 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 72. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR vyjadřuje podporu protestním akcím studentů a akademických pracovníků vysokých škol, které proběhly v minulých dnech, a oceňuje trvalé úsilí ministryně JUDr. Petry Buzkové a vedení MŠMT o nezbytné navýšení finančních prostředků pro vysoké školy. Schválený rozpočet neumožňuje realizovat připravovanou reformu vysokých škol v rozhodujícím období vstupu České republiky do EU. V této souvislosti ČKR opětovně vyzývá politickou reprezentaci státu k zahájení dialogu. Pokud nedojde v roce 2004 ke změně situace, ČKR podpoří důraznější protestní akce.
  2. ČKR po projednání schválila závěrečnou zprávu projektu "Rozvoj veřejných vysokých škol - finanční podmínky a předpoklady" a oceňuje zejména jeho analytický a srovnávací charakter. Výsledky tohoto projektu budou využity při jednání s MŠMT a při zpracování nové metodiky financování veřejných vysokých škol, podporující jejich transformaci v souladu se vstupem ČR do EU.
  3. ČKR se seznámila s legislativní iniciativou senátorů Roubíčka a Zlatušky týkající se novelizace zákona o vysokých školách. Vyslovuje podporu této iniciativě, zejména navrhované úpravě § 58 Poplatky spojené se studiem. Nedoporučuje prodloužení současné délky funkčního období rektorů.
  4. ČKR si je plně vědoma významu výzkumných záměrů pro rozvoj vědy a výzkumu na vysokých školách. V zájmu kvalitní přípravy záměrů a jejich objektivního hodnocení požaduje, aby MŠMT neprodleně vypracovalo jasná kritéria hodnocení.

V Uherském Hradišti dne 5. prosince 2003

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedatop