Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
73rd Czech Rectors Conference Plenum Meeting (CRC General Assembly)

 back to the List 26.-27. 2. 2004  |  Praha     PDF (59 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 73. zasedání (Výroční shromáždění ČKR) následující usnesení:

  1. Výroční shromáždění ČKR se uskutečnilo na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Zasedání proběhlo za účasti předsedy vlády ČR Vladimíra Špidly, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petry Buzkové, místopředsedy vlády ČR pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje Petra Mareše, náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petra Koláře, předsedkyně Akademie věd ČR Heleny Illnerové, předsedy Rady vysokých škol Františka Ježka, předsedy Akreditační komise Miroslava Lišky a předsedy Grantové agentury ČR Josefa Syky. Zasedání vyslechlo vystoupení předsedy vlády a všech dalších hostů. Zasedání schválilo zprávu předsedy ČKR o činnosti ČKR za rok 2003.
  2. ČKR oceňuje zájem předsedy vlády Vladimíra Špidly a přítomných členů vlády o situaci v českém vysokém školství a konstatuje oboustrannou shodu názorů na potřeby a rozvoj vysokých škol České republiky. Předseda vlády zdůraznil nezastupitelnou roli vysokých škol v realizaci inovačních impulzů pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky na evropském a světovém trhu.
  3. ČKR pozitivně hodnotí navýšení dotace na vzdělávání veřejným vysokým školám na rok 2004 a připomíná, že k podobnému navýšení nedošlo ve financování výzkumu a vývoje. ČKR zdůrazňuje nutnost efektivní podpory v souvislosti s rozvojem výzkumu a vývoje. I v této otázce došlo ke shodě ČKR s předsedou vlády.
  4. Výroční shromáždění ČKR vysoce hodnotí setkání s předsedou vlády a dalšími hosty a obě strany se shodují na prospěšnosti vzájemného dialogu.

V Praze dne 27. února 2004

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedatop