Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
76th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 14.-15. 9. 2004  |  Brno     PDF (57 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 76. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR se připojuje ke stanovisku Předsednictva ČKR z 31. 8. 2004 k Programovému prohlášení vlády ČR, viz příloha.
  2. ČKR bere na vědomí sdělení ministra financí z 12. 9. 2004 deklarující stanovisko vlády o navýšení financování vysokých škol o 10 % na vzdělávací činnost oproti roku 2004. Takové navýšení považuje ČKR za naprosté minimum, které odpovídá pouze předpokládanému nárůstu počtu studentů, nenaplňuje Programové prohlášení vlády ČR a neumožňuje pokračovat v reformě vysokých škol.
  3. Zintenzivnění a zkvalitnění výzkumu na vysokých školách a aplikování jeho výsledků do praxe je hlavním úkolem reformy vysokých škol. Vytváření excelentních center výzkumu a vývoje na vysokých školách ČR v rámci EU je ve střednědobém výhledu hlavní strategií dalšího rozvoje vysokých škol. Vysoké školy očekávají proto podstatné posílení prostředků na výzkum a vývoj proti roku 2004.

V Brně dne 14. září 2004

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedatop