Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Conclusions
77th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 2.-3. 12. 2004  |  Praha     PDF (54 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 77. zasedání následující závěry:

  1. ČKR se shodla na tom, že pro zachování kvality vzdělávání je nezbytné, aby základní normativ na studenta byl od roku 2005 zvýšen alespoň o 10 %.
  2. ČKR konstatuje, že současné zastoupení vysokých škol v Radě pro výzkum a vývoj je nedostatečné a neodpovídá významu vysokých škol v této oblasti.
  3. ČKR požaduje, aby rozhodnutí o financování výzkumných záměrů bylo vydáno co nejdříve, neboť zásadním způsobem ovlivňuje strategické a operativní rozhodování veřejných vysokých škol.

V Praze dne 3. prosince 2004

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedatop