Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
78th Czech Rectors Conference Plenum Meeting (CRC Annual Assembly)

 back to the List 24.-25. 2. 2005  |  Plzeň     PDF (57 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 78. zasedání (Výroční shromáždění ČKR) následující usnesení:

  1. Plénum ČKR schválilo výroční zprávu o činnosti ČKR za rok 2004, zprávu o provedené revizi hospodaření ČKR v roce 2004, pravidla úhrady provozních nákladů ČKR pro rok 2005 a rozpočet ČKR na rok 2005.
  2. ČKR jednoznačně odmítá část Zákoníku práce, podle níž by se veřejné vysoké školy měly vrátit k odměňování podle platových tříd a věkového postupu. ČKR považuje odměňování zaměstnanců podle vlastních vnitřních mzdových předpisů za důležitý prvek autonomie vysokých škol.
  3. ČKR žádá MŠMT, aby podrobněji rozpracovalo metodiku průběžného hodnocení výzkumných záměrů včetně dopadů tohoto hodnocení. ČKR podporuje úmysl MŠMT vyhlásit výzkumné záměry s datem zahájení v roce 2007 s tím, že kritéria hodnocení budou na základě zkušeností upravena a jasně deklarována.
  4. ČKR považuje za důležité zabývat se postavením soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání ČR v souvislosti s probíhající reformou vysokého školství ČR a s připravovaným dlouhodobým záměrem MŠMT.
  5. ČKR žádá úpravu daňových zákonů tak, aby bylo umožněno podnikům snížit základ daně o náklady na výzkum a vývoj smluvně objednaný u vysokých škol.

V Plzni dne 25. února 2005

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedatop