Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
81st Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 8.-9. 9. 2005  |  Brno     PDF (54 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 81. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR vítá rozhodnutí vlády ČR podpořit v rámci rozpočtu na rok 2006 probíhající reformu a rozvoj veřejných vysokých škol.
  2. ČKR oceňuje působení ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petry Buzkové, které přispívá významným způsobem k rozvoji vysokých škol ČR.
  3. ČKR pokládá proces hodnocení kvality vysokých škol za jednu ze svých priorit a bude mu trvale věnovat svou pozornost.
  4. ČKR požaduje zkvalitnění systému hodnocení výzkumných záměrů a výzkumných center.

V Brně dne 9. září 2005

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedatop