Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
82nd Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 1.-2. 12. 2005  |  Brno     PDF (54 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 82. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR navrhuje MŠMT, aby sledovalo a vyhodnocovalo informace o nezaměstnaných absolventech v členění dle jednotlivých vysokých škol a studijních programů.
  2. ČKR žádá MŠMT o zvážení možnosti úpravy legislativy týkající se zaměstnávání zahraničních absolventů doktorského studia (postdoc) v ČR.
  3. ČKR se domnívá, že pro posílení výzkumu na vysokých školách je žádoucí zvyšovat finanční podporu specifického výzkumu.
  4. ČKR podporuje návrh, aby součástí Národního rozvojového plánu ČR 2007-2013 byl samostatný operační program Výzkum, vývoj, inovace s MŠMT jako řídícím orgánem.
  5. ČKR zvolila své kandidáty na členy Akreditační komise, zároveň doporučuje nominaci Prof. Ing. Milana Sojky, CSc., na předsedu Akreditační komise.

Ve Zlíně dne 2. prosince 2005

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
místopředsedatop