Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
83rd Czech Rectors Conference Plenum Meeting (CRC Annual Assembly)

 back to the List 26.-27. 1. 2006  |  Brno     PDF (59 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 83. zasedání (Výroční shromáždění ČKR) následující usnesení:

  1. Plénum ČKR vyjádřilo poděkování rektorům, kteří končí svá funkční období k 31. lednu tohoto roku, za jejich přínos k rozvoji nejen univerzit, v jejichž čele stáli, ale i celého českého vysokého školství.
  2. ČKR zhodnotila pozitivní vývoj českého vysokého školství od roku 1990, na kterém se významně podíleli emeritní rektoři.
  3. Plénum ČKR schválilo Výroční zprávu o činnosti ČKR za rok 2005. Ocenilo novelu zákona o vysokých školách rozšiřující prostor pro efektivní chování vysokých škol a sociální dostupnost studia.
  4. ČKR vysoce oceňuje osobní účast předsedy vlády ČR, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a dalších významných hostů na jednání Pléna ČKR, jejich vstřícné kroky k pokračování reformy vysokých škol a vzájemné komunikace.
  5. ČKR zdůrazňuje nutnost pokračovat v dialogu s vládou ČR s cílem dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti českých vysokých škol v evropském měřítku dalším posílením výzkumu a inovací, kvality vzdělání a internacionalizace.
  6. ČKR vyjadřuje nutnost rozšířit spolupráci vysokých škol s privátní sférou zaměřenou na využití výzkumného potenciálu vysokých škol ve prospěch zvýšení konkurenceschopnosti podniků, a tím i prosperity naší společnosti. Pro úspěch této strategie a motivace privátní sféry je nutná další úprava daňové legislativy.

V Brně dne 27. ledna 2006

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedatop