Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
85th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 20.-21. 4. 2006  |  Praha     PDF (57 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 85. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR požaduje, aby v souladu s prohlášením vlády byly zachovány původní podíly plánovaných prostředků pro operační program Výzkum a vývoj pro inovace ve výši 8 % a operační program Vzdělávání ve výši 10 % z celkového objemu Evropských strukturálních fondů určených pro ČR.
  2. ČKR požaduje, aby vláda zajistila pro vysoké školy předfinancování projektů strukturálních fondů EU v rámci příslušných operačních programů.
  3. ČKR požaduje v souladu se zákonem o vysokých školách a Dlouhodobým záměrem MŠMT 2006-2010, aby kapacity vysokých škol byly využity i v rámci priority Rozvoj dalšího vzdělávání operačního programu Vzdělávání.
  4. ČKR pověřuje svého předsedu projednáním výše uvedených bodů s předsedou vlády ČR.
  5. ČKR upozorňuje na nedostatečné zastoupení svých členů v Radě pro výzkum a vývoj a pověřuje svého místopředsedu pro oblast tvůrčích činností jednáním v této věci s místopředsedou vlády ČR pro ekonomiku.
  6. ČKR vítá nabídku Evropské univerzitní asociace k propagaci účasti zahraničních studentů v doktorských studijních programech na vysokých školách ČR.
  7. ČKR konstatuje, že vysoké školy jsou připraveny vyplácet sociální stipendia v souladu se zákonem o vysokých školách. ČKR požaduje, aby příslušná ministerstva co nejrychleji dořešila legislativní a administrativní otázky a zabezpečila včasné financování.

V Praze dne 21. dubna 2006

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
předsedatop