Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
86th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 15.-16. 6. 2006  |  Praha     PDF (63 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 86. zasedání následující usnesení:

 1. Plénum ČKR zvolilo Předsednictvo ČKR v tomto složení:
  Předseda
  Petr Sáha, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  Místopředsedové
  Václav Cejpek, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
  Petr Fiala, rektor Masarykovy univerzity
  Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy v Praze
  Jan Hron, rektor České zemědělské univerzity v Praze
  František Jirásek, rektor Bankovního institutu vysoké školy, a.s.
 2. ČKR hodnotila u příležitosti zakončení funkčního období současné vlády výsledky reformy vysokého školství zahájené v roce 2004 a konstatuje:
  • harmonizaci dlouhodobých záměrů jednotlivých vysokých škol zaměřených především na kvalitu, autonomii a zodpovědnost vůči daňovým poplatníkům, orientaci na výstupy a další reformní prvky s evropskými trendy v oblasti vysokých škol;
  • zvýšení výdajů státního rozpočtu na oblast vysokých škol z 18 miliard Kč v roce 2002 na 27 miliard Kč v roce 2006, tedy o 50 %;
  • zvýšení počtu vysokoškoláků z 270 000 na téměř 300 000 v roce 2006;
  • zvýšení výdajů na výzkum a vývoj na vysokých školách na 5 miliard Kč, což představuje přibližně 28 % státních výdajů na výzkum a vývoj.
  ČKR v této souvislosti vyslovuje poděkování ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Petře Buzkové a jejímu náměstkovi Petru Kolářovi za významný podíl na uvedených výsledcích a na zlepšení podmínek pro rozvoj vysokého školství.
 3. ČKR očekává, že nová vláda bude pokračovat v podpoře reformních kroků, které posílí konkurenceschopnost našich vysokých škol v evropském a světovém měřítku a tím i prosperitu České republiky. Zejména důležité je dodržení již schválených nárůstů výdajů na vysoké školství v letech 2007 a 2008 ve výši alespoň 3,5 miliardy Kč ročně.
 4. ČKR zdůrazňuje nutnost urychleného schválení Národního strategického referenčního rámce na úrovni vlády, aby bylo možné odpovědně připravit čerpání peněz z evropských fondů určených na vzdělávání pro konkurenceschopnost a dále na výzkum a vývoj pro inovace.
 5. ČKR podporuje zavedení státních maturit a přepokládá, že tato zkouška může nahradit část přijímacího řízení v těch studijních programech, kde výsledky této maturity vhodně vyjadřují studijní předpoklady uchazečů.

V Praze dne 16. června 2006

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
předsedatop