Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
87th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 7.-8. 9. 2006  |  Praha     PDF (55 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 87. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR oceňuje dialog mezi místopředsedou vlády, ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a ČKR zahájený bezprostředně po jmenování vlády.
  2. ČKR žádá Vládu ČR a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby bylo v rozpočtu na rok 2007 zajištěno efektivní fungování vysokých škol včetně financování dohodnutého nárůstu počtu studentů, schválených sociálních stipendií studentům, financování přípravy projektů evropských strukturálních fondů a řešení již vyhlášených programů výzkumu a vývoje.
  3. ČKR se znepokojením sleduje ohrožení čerpání prostředků evropských strukturálních fondů pro období 2007-2013 způsobené zpožděním přípravy většiny operačních programů ze strany státní administrativy.
  4. ČKR považuje za nezbytné připravit co nejrychleji úpravy daňových zákonů tak, aby motivovaly soukromé subjekty ke spolupráci s vysokými školami a k investicím do vysokých škol v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje a umělecké tvůrčí činnosti.
  5. ČKR žádá, aby náklady řešení projektů evropských fondů byly pro vysoké školy osvobozeny od povinnosti platit DPH.
  6. ČKR znovu upozorňuje, že složení Rady pro výzkum a vývoj by mělo více odrážet význam vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje a žádá o zvýšení počtu zástupců vysokých škol v Radě pro výzkum a vývoj.

V Praze dne 8. září 2006

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
předsedatop