Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
90th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 19.-20. 4. 2007  |  Praha     PDF (55 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 90. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR žádá vládu ČR, aby zajistila, že její usnesení č. 323 z 2. 4. 2007 nebude mít negativní dopad na rozvoj terciárního vzdělávání a na výzkum a vývoj na vysokých školách, které jsou programovými prioritami ČR i EU.
  2. Pro zvyšování kvality vzdělávacích, výzkumných a dalších tvůrčích činností vysokých škol ČR je nutné, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy personálně i ekonomicky podpořilo Akreditační komisi a její pracovní skupiny a iniciovalo novelu legislativního rámce. V nejbližší budoucnosti je nezbytně nutné přistoupit k evaluaci vysokých škol ČR a jejich kvalitativní diverzifikaci.
  3. Porovnání efektivity výzkumu a vývoje v ČR se světovými parametry ukazuje, že jak počty prestižních publikací, tak počty citací jsou vpodstatě úměrné objemu ročních státních prostředků pro podporu výzkumu a vývoje, přičemž absolutní čísla vztažená na tisíc obyvatel v ČR jsou výrazně nižší než ve vyspělých zemích. ČKR proto požaduje každoroční navyšování podílu výdajů na výzkum a vývoj na HDP.
  4. ČKR podporuje práci Meziresortní pracovní skupiny pro hodnocení efektivity výzkumu a vývoje.

V Praze dne 20. dubna 2007

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
předsedatop