Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
92. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 6. 9. 2007  |  Praha     PDF (59 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 92. zasedání následující usnesení:

 1. ČKR vyjadřuje znepokojení nad návrhem státního rozpočtu v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a upozorňuje, že pro oblast financování vysokých škol je dosavadní návrh v příkrém rozporu s deklarovanými prioritami Vlády ČR.
 2. ČKR pověřuje čtyři členy předsednictva,
  Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., rektor České zemědělské univerzity v Praze,
  Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity,
  Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze,
  Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., rektor Českého vysokého učení technického v Praze,
  dalším jednáním s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a s předsedou Vlády ČR s cílem zajistit odpovídající provozní a investiční financování veřejných vysokých škol v roce 2008.
 3. ČKR konstatuje, že současný stav přípravy operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace je katastrofální. Hrozí vážné nebezpečí, že ČR nebude schopna vyčerpat prostředky alokované Evropskou unií pro rozvoj infrastruktury výzkumu a vývoje a pro vzdělávání. ČKR požaduje, aby byly neprodleně definovány řídicí struktury a stanoven závazný harmonogram implementace výše uvedených operačních programů. Definované řídicí struktury by měly neprodleně zahájit systematickou komunikaci s předkladateli projektů.
 4. ČKR upozorňuje na to, že zásadní změny implementačních procesů uvedených operačních programů realizované v posledním týdnu způsobí další výrazné zpoždění. ČKR nesouhlasí s nesystémovým postupem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který nebyl s reprezentací vysokých škol projednán.

V Praze dne 6. září 2007

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc.
předsedanahoru