Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
93. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 6. 12. 2007  |  Praha     PDF (119 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 93. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR vyjadřuje znepokojení nad státním rozpočtem pro rok 2008 v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a upozorňuje, že vysokým školám stále chybí 500 milionů Kč pro pouhé financování stávajícího počtu studentů na nominální úrovni roku 2007 a další prostředky na dorovnání roční míry inflace. Tato skutečnost je v rozporu s deklarovanými prioritami Vlády ČR.
  2. ČKR vyjadřuje zásadní nesouhlas s návrhem střednědobého výhledu financování vysokých škol na léta 2009 a 2010, který znamená naprostou stagnaci a navíc nereflektuje předpokládaný inflační vývoj.
  3. ČKR pověřuje své předsednictvo, aby připravilo koncepční materiály pro uvažovanou reformu ČKR.
  4. ČKR podporuje společné stanovisko Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci k návrhu záměru zákona o univerzitních nemocnicích, který je v současné podobě zcela nepřijatelný.
  5. ČKR podporuje uplatňování rovných podmínek pro soukromé vysoké školy při nominacích do klíčových orgánů akademického a vědeckého života (grantové agentury, pracovní skupiny Akreditační komise, apod.).

V Praze dne 6. prosince 2007

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc.
předsedanahoru