Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
94th Czech Rectors Conference Plenum Meeting (CRC Annual Assembly)

 back to the List 21.-22. 2. 2008  |  Praha     PDF (119 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 94. zasedání (Výroční shromáždění ČKR) následující usnesení:

  1. Plénum ČKR schválilo Výroční zprávu o činnosti ČKR za rok 2007.
  2. ČKR vítá záměr ministra školství, mládeže a tělovýchovy sjednotit investiční financování vysokých škol s přihlédnutím k budoucím infrastrukturám budovaným v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
  3. ČKR plně podporuje ministra v úsilí při vytvoření střednědobého plánu vysokých škol a při řešení nedostatku finančních prostředků, jejichž výše neodpovídá předchozí objednávce státu na navýšení počtu studentů vysokých škol v České republice.
  4. ČKR důrazně připomíná, že při dokončení Bílé knihy a při zahájení práce na věcném záměru zákona o terciárním vzdělávání je nezbytné, aby časový harmonogram přípravy počítal s důkladnou diskusí všech zainteresovaných účastníků.
  5. ČKR konstatuje, že aktuální podoba návrhu věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích se od původní verze zásadně neliší, a proto potvrzuje své odmítavé stanovisko z prosince 2007 a svou podporu společnému stanovisku Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. ČKR odmítá přeměnu fakultních nemocnic na akciové společnosti s minoritním podílem univerzit a konstatuje, že by mohlo dojít k ohrožení vzdělávání, vědy a výzkumu v lékařských a příbuzných oborech.

V Praze dne 22. února 2008

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc.
předsedatop