Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
95th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 17. 4. 2008  |  Uherské Hradiště     PDF (57 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 95. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR v zájmu konkurenceschopnosti České republiky naléhavě požaduje, aby financování vysokých škol v letech 2009-2010 vedlo k odstranění výrazného podfinancování ve srovnání s vyspělou Evropou, a nikoliv k jeho dalšímu prohlubování.
  2. ČKR nesouhlasí se snižováním výše normativu, případně s jeho formálním udržováním přesunem finančních prostředků z jiných rozpočtových položek vysokých škol.
  3. ČKR podporuje Reformu systému výzkumu, vývoje a inovací schválenou usnesením vlády České republiky č. 287 ze dne 26. března 2008. Úspěch Reformy je silně závislý na optimálním nastavení metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje.
  4. ČKR opakovaně zdůrazňuje, že při transformaci fakultních nemocnic na univerzitní je nutno zajistit, aby nedošlo k ohrožení vzdělávání a výzkumu v lékařských oborech.
  5. ČKR se znepokojením sleduje připravovanou novelu Zákona o pedagogických pracovnících, podle níž by bylo umožněno, aby učitelskou profesi vykonávali lidé bez vysokoškolské kvalifikace, neboť vysoké školy produkují dostatek kvalifikovaných učitelů.
  6. ČKR schválila změny Statutu České konference rektorů.

V Uherském Hradišti dne 17. dubna 2008

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc.
předsedatop