Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
99th Czech Rectors Conference Plenum Meeting (CRC Annual Assembly)

 back to the List 19.-20. 2. 2009  |  Plzeň     PDF (59 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 99. zasedání (Výroční shromáždění ČKR) následující usnesení:

  1. Plénum ČKR schválilo Výroční zprávu o činnosti ČKR za rok 2008, zprávu o provedené revizi hospodaření ČKR v roce 2008, pravidla úhrady provozních nákladů ČKR pro rok 2009 a rozpočet ČKR na rok 2009.
  2. ČKR žádá členy vlády a poslance Parlamentu České republiky, aby legislativní změny, které se dotýkají vysokých škol, byly vždy důsledně předem projednány s reprezentacemi vysokých škol. Zásadně v této souvislosti odmítáme pozměňovací návrh novelizace zákona 130/2002 Sb., který chce upravit pracovněprávní vztahy akademických pracovníků podle zákona číslo 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a způsob, kterým byl tento návrh projednán.
  3. ČKR nepokládá za dostatečně definované důvody a cíle připravované reformy. ČKR považuje za nemožné, aby zásadní reforma terciárního vzdělávání byla uskutečněna podle zveřejněného časového harmonogramu, který neumožňuje kvalitní a seriozní diskusi s akademickou komunitou.
  4. ČKR vítá příslib Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že vládní rozhodnutí o vázání finančních prostředků se nebude týkat vysokých škol.

V Plzni dne 20. února 2009

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc.
předsedatop