Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Standpoint
of the CRC Presidium on the Research, Development and Innovation Council Resolution from 25 February 2011

 back to the List 2. 3. 2011  |  Brno     PDF (65 kB)


(In Czech only)

  1. Předsednictvo České konference rektorů (ČKR) vyjadřuje zásadní nesouhlas s usnesením Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) ze dne 25. února 2011, kterým RVVI vzala většinou hlasů na vědomí první návrh výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum pro rok 2012 zpracovaný jejím sekretariátem.
  2. Předsednictvo ČKR upozorňuje, že v tomto usnesení jsou institucionální výdaje pro kapitolu MŠMT – tedy především pro vysoké školy – oproti skutečnému vědeckému výkonu (59,9 % v rámci ČR) zkráceny o 466 mil. Kč (celkově má MŠMT k dispozici 4,756 mld. Kč, tj. 54,6 % prostředků), přičemž této takřka půl miliardy je použito ve prospěch všech ostatních resortů. Důvodem tohoto zkrácení má být částečné financování dobíhajících výzkumných záměrů ve výši 284 mil. Kč, na které mají výzkumné organizace – vedle prostředků spočtených na základě skutečného výkonu – zákonem daný nárok. Nepochopitelným paradoxem zvoleného postupu je ale skutečnost, že kdyby se vysoké školy prostředků na výzkumné záměry vzdaly, tak celkově i tak získají minimálně o 200 mil. Kč více než dle RVVI schváleného návrhu.
  3. Předsednictvo ČKR má zato, že zvolený postup je v rozporu se zveřejněnými programovými prioritami Vlády ČR, a domnívá se, že též odporuje platnému zákonu č. 130/2002 Sb.
  4. Předsednictvo ČKR žádá RVVI, aby toto své usnesení revokovala, a obrací se s žádostí na předsedu Vlády ČR a ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby tomuto selektivnímu znevýhodnění vysokých škol zabránili.

V Brně dne 2. března 2010

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
předseda České konference rektorů


top