Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
109th Czech Rectors Conference Presidium Meeting

 back to the List 3.10.2011  |  Opava     PDF (128 kB)


(In Czech only)

Předsednictvo České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 109. zasedání, které bylo svoláno předsedou ČKR jako zasedání mimořádné, následující usnesení:

  1. Předsednictvo ČKR žádá MŠMT, aby v souvislosti jak s vypořádáním připomínek reprezentací vysokých škol k aktuální verzi návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách, tak s vypořádáním připomínek v rámci předpokládaného vnějšího připomínkového řízení k tomuto návrhu umožnilo co nejširší aktivní účast pracovní skupiny reprezentací vysokých škol v tomto procesu.
  2. Předsednictvo ČKR dále konstatuje, že nemenší důležitost má i připravovaný věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům, a proto vyslovuje politování nad skutečností, že reprezentacím vysokých škol dosud nebylo umožněno se s žádnou ucelenou verzí návrhu seznámit. Dostupné informace z pracovní skupiny pro tento zákon vzbuzují důvodné obavy o kvalitě přípravy tohoto dokumentu. Předsednictvo ČKR proto vyslovuje znepokojení nad danou situací a naléhavě žádá MŠMT o rychlé a efektivní zjednání nápravy.

V Opavě dne 3. října 2011

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
předseda České konference rektorů


top