Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Statement
of the Czech Rectors Conference Presidium

 back to the List 16. 11. 2011  |  Praha     PDF (57 kB)


(In Czech only)

  1. ČKR je velice překvapena tvrzeními ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josefa Dobeše přednesenými v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 27. října 2011. Ministr poslancům sdělil, že návrh věcného záměru zákona o vysokých školách je výsledkem shody odborné veřejnosti a obsažené parametry si odborná veřejnost žádá. ČKR byla jako jedna z reprezentací vysokých škol v pracovní skupině aktivně zastoupena, a proto musí konstatovat, že k návrhu věcného záměru zákona měla a má řadu vážných připomínek, kterými se MŠMT dosud nezabývalo. ČKR se necítí v žádném případě tvůrcem zmíněné normy, kterou rozhodně nepovažuje za prodiskutovanou a jejíž aktuální znění měněné na politických jednáních ani nezná.
  2. ČKR nicméně kladně hodnotí způsob dialogu, který s reprezentacemi vysokých škol při přípravě věcného záměru zákona o vysokých školách zástupci MŠMT do letošního října vedli, a předpokládá, že tento dialog bude i nadále pokračovat.
  3. V naprostém kontrastu s tímto diskursem je však způsob, jakým MŠMT ignoruje ČKR při přípravě věcného záměru zákona o finanční podpoře studentů. Postup MŠMT, které dosud reprezentace vysokých škol neseznámilo s jedinou verzí návrhu, nelze akceptovat a je v rozporu s platnou právní úpravou.

V Praze dne 16. listopadu 2011

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
předseda České konference rektorů


top