Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Standpoint
of the CRC on the Factual Intention of a Financial Aid for Students Act

 back to the List 1. 12. 2011  |  Hradec Králové     PDF (74 kB)


(In Czech only)

Návrh této normy dostali členové ČKR vůbec poprvé dne 17.11.2011, až v rámci vnějšího připomínkového řízení, čímž nebylo dodrženo znění zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění. Předložené velmi stručné znění obsahuje v mnoha pasážích varianty, z nichž nevyplývají srozumitelně cíle předkladatele. ČKR se tudíž k návrhu může vyjádřit pouze obecně.

Dle ČKR je společným a zásadním nedostatkem celého návrhu nekomplexní vyjádření dopadů na státní rozpočet, které by se i v minimálních variantách pohybovaly v řádu stovek milionů Kč, podle některých výpočtů mohou dosáhnout i miliardových hodnot (garance za dluhopisy, garance za úvěry, garance za úrokové sazby, prominutí splátek ze zákonných důvodů, výpadky daňové povinnosti atd.).

ČKR se domnívá, že veškeré zmíněné dopady by byly řešeny na úkor objemu zákonného příspěvku veřejným vysokým školám. Návrh se tak stává výhodný pouze pro komerční banky, nikoli pro studenty či vysoké školy.

ČKR vzhledem k výše uvedenému doporučuje „Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům“ nepřijmout.

V Hradci Králové dne 1. prosince 2011

Za Českou konferenci rektorů

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
předsedatop