Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
Předsednictva České konference rektorů

 zpět na přehled 23. 1. 2012  |  Praha     PDF (52 kB)


Předsednictvo České konference rektorů (ČKR) je překvapeno tónem i obsahem prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 19. ledna 2012, jímž byl osočen rektor Univerzity Karlovy v Praze z podněcování studentů k nepokojům, v první verzi prohlášení dokonce „k sociálnímu neklidu“.

Zároveň Předsednictvo ČKR zdůrazňuje, že vládě předložený Věcný záměr zákona o vysokých školách bohužel nevychází z předloňského materiálu ČKR „Idea reformy terciárního vzdělávání“.

Předsednictvo ČKR nepovažuje za vhodné, aby si politik – či dokonce resortní ministr – předvolával předsedu ČKR či rektora jakékoli veřejné vysoké školy, naši nejstarší univerzitu nevyjímaje, podobným způsobem jako ve zmíněném prohlášení. Mimo jiné se tak potvrzují obavy většiny akademické obce z politicko-mocenských zásahů do samosprávy veřejných vysokých škol, které by byly schválením kritizovaného Věcného záměru zákona o vysokých školách napříště takřka legalizovány.

V Praze dne 23. ledna 2012

Za Předsednictvo České konference rektorů

Doc. Ivo Mathé
místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační


nahoru