Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
Předsednictva České konference rektorů

 zpět na přehled 9. 3. 2012  |  Praha     PDF (48 kB)


Předsednictvo České konference rektorů je velmi znepokojeno mocenským zásahem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do odborného a právně závazného stanoviska Akreditační komise ve věci Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Ministr Dobeš učinil bezprecedentní krok, který zcela jistě nesvědčí o deklarované snaze o zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání a vzbuzuje zásadní pochybnosti o respektu ministra k platnému zákonu o vysokých školách.

V Praze dne 9. března 2012

Za Předsednictvo České konference rektorů

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
předseda České konference rektorů


nahoru