Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol České konference rektorů

 zpět na přehled 16. 11. 2012  |  Praha     PDF (82 kB)


  1. Komora rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR bere na vědomí informaci náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství Mgr. et Mgr. Tomáše Hrudy o oblastech, kterými se má zabývat novela zákona o vysokých školách.
  2. Komora rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR vítá legislativní snahu vedoucí k vyšší úrovni vysokoškolského vzdělání, neboť zvýšení jeho kvality je zásadním cílem ČKR. Komora rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR proto také vítá, že návrhy změn zákona o vysokých školách budou doprovázeny kvalitativním popisem cílů, jichž se má novelou dosáhnout.
  3. Komora rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR ve smyslu platného zákona o vysokých školách předpokládá, že dojde ke spolupráci s relevantní pracovní skupinou ČKR při konzultacích během všech etap přípravy novely, stejně jako k předložení paragrafového znění novely ČKR v předstihu před rozesláním k řádnému připomínkovému řízení.

V Praze dne 16. listopadu 2012

Za Komoru rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
předseda


nahoru