Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
Společného zasedání Pléna Slovenské rektorské konference a Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 19.4.2013  |  Brno     PDF (84 kB)


Plénum Slovenské rektorské konference (SRK) a Plénum České konference rektorů (ČKR) přijaly na Společném zasedání Pléna SRK a Pléna ČKR toto usnesení:

  1. SRK a ČKR považují za důležitou vzájemnou informovanost o stavu a vývoji slovenských a českých vysokých škol, která je základním předpokladem možné spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu.
  2. SRK a ČKR se shodly na tom, že pokud jde o legislativu (a to nejen o zákon o vysokých školách), považují v obou zemích za nejdůležitější posílení principu autonomie vysokých škol, včetně řízení finančních toků, a rovný přístup k prostředkům na vědu a výzkum.
  3. SRK a ČKR konstatovaly, že mezi společné problémy obou zemí nepochybně patří dlouhodobá podfinancovanost vzdělávání, výzkumu a vývoje.
  4. SRK a ČKR se usnesly, že budou v tradici společných zasedání nadále pokračovat, a potvrdily, že příští zasedání se uskuteční v roce 2015 péčí SRK ve Slovenské republice.

V Brně dne 19. dubna 2013

Za Slovenskou rektorskou konferenci

Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
předseda

Za Českou konferenci rektorů

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
předseda


nahoru