Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
Předsednictva ČKR ke změnám ve jmenování profesorů

 zpět na přehled 8.1.2014  |  Praha     PDF (80 kB)


Předsednictvo České konference rektorů je krajně rozhořčeno informacemi o předložení návrhu novely zákona o vysokých školách k projednání Vládou České republiky dne 8.1.2014, která by dosavadní pravomoc prezidenta republiky při jmenování profesorů převedla na předsedu Senátu Parlamentu České republiky. Takový postup předsednictvo zásadně odmítá, protože je tak porušen zákon o vysokých školách, který ukládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy povinnost projednat důležité návrhy s reprezentacemi vysokých škol. Česká konference rektorů opakovaně žádá vládu, aby případná novela zákona o vysokých školách ohledně jmenování profesorů nebyla přijímána ve spěchu, ad hoc a bez zvážení širšího legislativního kontextu. Vláda bez důvěry Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky by již neměla iniciovat změny vysokoškolské legislativy.

V Praze dne 8. ledna 2014

Za Předsednictvo České konference rektorů

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
předseda České konference rektorů


nahoru