Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Stanovisko
Předsednictva ČKR ke změnám ve jmenování profesorů po setkání s prezidentem ČR

 zpět na přehled 22. 1. 2014  |  Praha     PDF (80 kB)


V návaznosti na žádost předsedy České konference rektorů o projednání problematiky jmenování profesorů vysokých škol přijal dne 20. ledna 2014 členy Předsednictva České konference rektorů prezident České republiky Miloš Zeman. Prezident trvá na svém stanovisku, že za současné situace nepodepíše žádný jmenovací dekret novým profesorům. Konstatoval, že předjednal s částí parlamentních stran zrychlené projednání novely zákona o vysokých školách, předložené (bez podle zákona povinného projednání s reprezentacemi vysokých škol) ministrem bez důvěry v demisi Daliborem Štysem, podle níž by měl profesory nadále jmenovat předseda Senátu Parlamentu České republiky. Předsednictvo České konference rektorů zdůrazňuje, že aktuální znění návrhu je nepřijatelné zejména pro nově zaváděné věcné posuzování odbornosti uchazečů předsedou zákonodárného tělesa, tedy další evaluační instancí mimo rámec vysoké školy. Takový postup ohrožuje autonomii vysokých škol a neodpovídá ani mezinárodně obvyklým postupům.

Předsednictvo České konference rektorů nesouhlasí se zastavením jmenování nových profesorů až do případného přijetí této novely, což je úmysl, který prezident Miloš Zeman na schůzce opakovaně deklaroval. Česká konference rektorů je připravena ke konstruktivnímu jednání se všemi relevantními politickými aktéry o odblokování procesu jmenování profesorů. Řešení ovšem musí respektovat autonomii vysokých škol a neposilovat vliv politiků na jejich chod.

V Praze dne 22. ledna 2014

Za Předsednictvo České konference rektorů

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
předseda


nahoru