Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Prohlášení
České konference rektorů k 28. říjnu 2014 na Pražském hradě

 zpět na přehled 21. 10. 2014  |  Praha     PDF (48 kB)


Příští týden, stejně jako každý rok, se 28. října na Pražském hradě uskuteční slavnostní shromáždění ke státnímu svátku – výročí založení Československé republiky.

Bylo letitou tradicí, že na toto oficiální shromáždění byly vždy zvány české veřejné a státní vysoké školy, vrcholná centra vzdělanosti, poznání a tvůrčí činnosti, která mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji celé společnosti, reprezentované svými rektory.

Tato tradice byla v loňském roce narušena a vše nasvědčuje tomu, že se tento velmi nešťastný precedens bude letos opakovat. Představitelé dvou významných vysokých škol – Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity – opět pozváni nebyli.

Česká konference rektorů s tímto přístupem zásadně nesouhlasí a považuje ho v souvislosti se státním svátkem republiky za nedůstojný. Oslavy výročí 28. října nepovažujeme za soukromou akci, ale za oficiální, vysoce reprezentativní shromáždění a okruh zvaných hostů by proto neměl být ovlivňován případnými neshodami z minulosti.

Česká konference rektorů vnímá osobní účast představitelů českých vysokých škol při slavnostním shromáždění jako vyjádření úcty vůči České republice a vyznamenaným osobnostem.

V Praze dne 21. října 2014

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předseda České konference rektorů


nahoru