Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Prohlášení
České konference rektorů k 28. říjnu 2015 na Pražském hradě

 zpět na přehled 16. 10. 2015  |  Praha     PDF (209 kB)


Stejně jako každoročně se i letos uskuteční 28. října na Pražském hradě slavnostní shromáždění ke státnímu svátku – výročí založení Československé republiky.

Bývalo letitou tradicí, že na toto shromáždění byly vždy zvány české veřejné a státní vysoké školy, vrcholná centra vzdělanosti, poznání a tvůrčí činnosti, která mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji celé společnosti, reprezentované svými rektory.

Tato tradice byla v uplynulých dvou letech porušena a vše nasvědčuje tomu, že se tento neblahý precedens bude letos znovu opakovat.

Navzdory jasným stanoviskům mnoha osob a institucí, které opakovaně zdůrazňovaly, že okruh zvaných hostů na oficiální, vysoce reprezentativní shromáždění nemůže být ovlivňován případnými neshodami z minulosti, nebyli opět pozváni představitelé dvou významných vysokých škol – Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Česká konference rektorů zásadně nesouhlasí s takovýmto postupem a považuje ho v souvislosti se státním svátkem republiky za zcela nedůstojný.

V Praze dne 16. října 2015

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předseda České konference rektorů


nahoru