Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
mimořádného zasedání České konference rektorů

 zpět na přehled 6.9.2017  |  Praha     PDF (262 kB)


Česká konference rektorů (ČKR) přijala na svém mimořádném zasedání následující usnesení:

ČKR je rozhořčena postupem Vlády České republiky, která dosud nedokázala najít prostředky na navýšení rozpočtu veřejných vysokých škol pro následující roky. Navýšené finanční prostředky pro veřejné vysoké školy jsou nezbytné pro zajištění kvality vzdělávání, zejména mzdových podmínek vysokoškolských učitelů i důstojných životních podmínek doktorandů.

Akci TÝDEN PRO VZDĚLANOST vyhlašuje ČKR jako formu protestu proti postupu vlády na dny 2. až 6. října 2017. Vysoké školy dají během TÝDNE PRO VZDĚLANOST svoji nespokojenost razantně najevo.

Protestujeme proti alarmující skutečnosti, že výdaje na veřejné vysoké školy ve vztahu k HDP v posledních letech soustavně klesají a výdaje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na vzdělávací činnost veřejných vysokých škol jsou v současné době nižší než v letech 2006 až 2011!

Kvalitní vysoké školy jsou přitom nezbytným předpokladem budoucí konkurenceschopnosti České republiky.

V Praze dne 6. září 2017

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předseda


nahoru