Webové stránky České konference rektorů byly vytvořeny v systému WebCentrum provozovaném týmem Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Tento tým garantuje dlouhodobé udržování webových stránek ČKR; jejich obsahovou náplň zajišťuje Kancelář ČKR.

Czech Rectors Conference website was created in the WebCentrum System operated by the team of the Institute of Computer Science of Masaryk University. The team guarantees the long term maintaining of the CRC website; the CRC Secretariat provides its content.

Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity