Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaci
Úvodní stránka StrukturaPracovní skupiny
Přeskočit menu

Pracovní skupiny


Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondůnahoru

Garant:

Členové:

 • Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
 • Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
 • Prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně
 • Prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Mgr. Martin Duda, VŠB – Technická univerzita Ostrava
 • Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., Univerzita Karlova
 • Ing. Venuše Heřmanová, České vysoké učení technické v Praze
 • Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně
 • Ing. Petra Klimešová, Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú.
 • Doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., Univerzita Hradec Králové
 • Ing. Václav Lukeš, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D., Masarykova univerzita
 • Mgr. Bc. David Póč, Masarykova univerzita
 • Mgr. Gabriela Pokorná, Univerzita Palackého v Olomouci
 • PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc., Technická univerzita v Liberci
 • Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D., Akademie múzických umění v Praze
 • Ing. Petr Svoboda, Ostravská univerzita
 • Mgr. Alena Šterbová, Vysoká škola polytechnická Jihlava
 • Doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
 • RNDr. Gabriel Török, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě
 • Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Univerzita Pardubice
 • Ing. Jaromír Vrbka, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích


Pracovní skupina ČKR k portálu Study in the Czech Republicnahoru

Garant:

Členové:

 • Dr. Martina Mannová
 • Mgr. Helena Marie Adjal, Západočeská univerzita v Plzni
 • Mgr. Věra Albrechtová, Univerzita Pardubice
 • PhDr. Jarmila Bílkovská, Vysoká škola polytechnická Jihlava
 • Ing. Pavla Blažková, Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
 • Mgr. Štěpánka Bublíková, Univerzita Palackého v Olomouci
 • RNDr. Hana Bydžovská, Masarykova univerzita
 • Ing. Petra Daníšková, Slezská univerzita v Opavě
 • Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně
 • Prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc., VŠB – Technická univerzita Ostrava
 • PhDr. Jan Gregor, Ph.D., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
 • Ing. Pavel Grepl, Univerzita Karlova
 • Prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc., Vysoké učení technické v Brně
 • PhDr. Lucie Koutková, Ph.D., Technická univerzita v Liberci
 • Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., Univerzita Karlova
 • Mgr. Pavel Krutil, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Ing. Petra Kvasnovská, Unicorn College, s.r.o.
 • Ing. Jiří Mach, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., Janáčkova akademie múzických umění v Brně
 • Ing. Veronika Měchurová, Univerzita Hradec Králové
 • Ing. Volfgang Melecký, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze
 • Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Mgr. Jan Orava, NEWTON College, a.s.
 • Ing. Zuzana Roldánová, MSc., Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o.
 • Mgr. Kamila Stehlíková, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 • Mgr. Renáta Tomášková, Dr., Ostravská univerzita
 • Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Mgr. Andrea Vondráková, České vysoké učení technické v Praze
 • Mgr. Martina Vucová, ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.
 • Doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.


Pracovní skupina ČKR pro přípravu hodnocení vysokých škol v souladu s Metodikou 17+nahoru

Garant:

Členové:

 • Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
 • Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
 • Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
 • Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., Masarykova univerzita
 • Prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc., Vysoké učení technické v Brně
 • Doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D., Akademie múzických umění v Praze
 • Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., Univerzita Karlova
 • Doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., České vysoké učení technické v Praze
 • Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze


Komise ČKR pro vzdělávánínahoru

Garant:

Členové:Komise ČKR pro vědu, výzkum a inovacenahoru

Členové:Komise ČKR pro ekonomické záležitostinahoru

Garant:

Členové:Komise ČKR pro zahraniční záležitostinahoru

Garant:

Členové:Komise ČKR pro legislativunahoru

Garantka:

Členové:Komise ČKR pro hodnocení výzkumu na vysokých školáchnahoru

Garant:

Členové:Reprezentativní komisenahoru

Poradní orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Členové delegovaní ČKR:Aliance pro evropský energetický výzkumnahoru

Pracovní skupina Evropské univerzitní asociace zaměřená na univerzitní výzkum

Člen delegovaný ČKR:

 • Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., České vysoké učení technické v Praze


Strategie výzkumunahoru

Pracovní skupina Evropské univerzitní asociace

Člen delegovaný ČKR:Otevřená věda / Věda 2.0nahoru

Expertní skupina Evropské univerzitní asociace

Člen delegovaný ČKR:

 • Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., Masarykova univerzita


Výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci (RIS3)nahoru

Expertní skupina Evropské univerzitní asociace

Člen delegovaný ČKR:

 • Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., Masarykova univerzita


nahoru